Rivijera Inc. was established in 1950. 

On this site you can find more information on our Motor Camp Opatija in Icici.

RIVIJERA d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i putnička agencija

English: RIVIJERA Inc.

German: RIVIJERA AC

MB: 3363279

OIB: 80911267020

ŽR: 2481000-1111003871, IBAN: HR5924810001111003871, Kreditna banka Zagreb, dioničko društvo, Zagreb, Grada Vukovara 74.

RIVIJERA dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i putnička agencija, sa sjedištem u Ičićima, Liburnijska 46, upisano je u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod poslovnim brojem Tt-12/5067-21 (MBS) 040024493. Temeljni kapital Društva iznosi 7.076.000,00 kuna (slovima:sedam milijuna sedamdeset šest tisuća kuna), uplaćen u cijelosti i podijeljen je na 3.538 redovnih dionica na ime, oznake RVRI-R-A, svaka u nominalnoj vrijednosti od 2.000,00kn. Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri, koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. U odnosu prema Društvu, dioničar je samo onaj tko je evidentiran u SKDD-u kao imatelj dionica.

Direktor društva:
Zdenko Protuđer

Nadzorni odbor:
Dunja Šimunić Mehdin – predsjednik,
Vlado Juričević – zamjenik,
Snježana Blažević – član.

Telefon: +385 (0)51 704 830
Fax: +385 (0)51 704 046
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • promo-01
 • promo-02
 • promo-03
 • promo-04
 • promo-05
 • promo-06
 • promo-07
 • promo-08
 • promo-09
 • promo-10
 • promo-11

Motor Camp Opatija

Autokamp Opatija

Within reach of the sea and the attractive beach, and close to the main traffic course, you will find the green treasure, natural Camp ''Opatija'' in Ičići. Under the crowns of broadleaf and coniferous trees, following the harmony of the ground, this is a shelter to all those who need a temporary run away from the civilisation, and still having everything necessary at hand.

Booking request >>
Location >>